Jesus sa: Låt barnen komma till mig!

Matt 19:14

Söndag 11:00. Barnen är med under gudstjänstens inledning.

”Låt barnen komma till mig, himmelriket tillhör sådana som dem”.

 I Matteusevangeliet betonar Jesus hur viktiga och välkomna barnen är i den kristna gemenskapen. Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna och viktiga i Vasakyrkan. Därför innehåller gudstjänsten en del som riktar sig speciellt till barnen innan de barn som vill går till söndagsskolan. Där finns en lekhörna med pussel, pyssel, böcker och annat roligt som leksugna barn kan ägna sig åt medan föräldrarna är på gudstjänst.

Söndagsskolan har som grund för sitt upplägg undervisningsmaterialet ”Leva livet” där vi följer en terminsplanering med olika teman varje söndag. Vi läser från Barnens bibel eller annan bibelvariant, ber tillsammans, sjunger samt åskådliggör temat för dagen på olika sätt. Viktigt är också att lyssna in och möta barnen i deras frågor och funderingar. Lekar, tävlingar och pyssel är också inslag i vår samling vilket ger utlopp för både fysisk aktivitet och kreativitet hos barnen.

En söndag per termin firar vi gudstjänst med alla åldrar, ett tillfälle till samling anpassat utifrån just alla åldrar.

Under våren 2023 börjar vi samplanera söndagsskolan med Equmeniakyrkan Haga.