Varför är jag med i Vasakyrkan?

Ing-Mari Gustafsson

Jag har alltid haft en tro i livets alla situationer trots att det varit svårt ibland. Jag känner mig privilegerad att få tillhöra Vasakyrkan där jag får dela min tro och hela livet med andra och inte stå ensam. I Bibeln står allt vi behöver för att få ett bra liv och det får jag ta del av i min församling.

Ing-Mari Gustafsson