Basgruppernas omsorg är Vasakyrkans ryggrad

Basgrupperna är viktiga

Församlingens medlemmar ingår i en så kallad basgrupp. Vi har för närvarande sex basgrupper. I Basgruppen tjänar vi församlingen och varandra. Vi träffas för att samtala och planera, för att lära känna varandra och för att hålla kontakt med dem som inte kan eller har svårt att ta sig till kyrkan. Varje basgrupp formerar sitt ansvar och sin omsorg på det sätt som passar medlemmarna bäst.

Basgrupperna tjänar en vecka i taget. Då deltar man i söndagens gudstjänst med bibelläsning, som nattvardstjänare och genom att ordna kyrkfika efter gudstjänsten. Man gör också iordning kyrkan inför gudstjänsten och hälsar människor välkomna. Att se till att ljudet fungerar och duka nattvardsbordet hör till basgruppens uppgifter.

Du kan vara med i en basgrupp även om du inte är medlem i församlingen, om du söker gemenskap eller känner att du vill hjälpa till på det sätt som passar dig. Du är alltid välkommen!