bon i fokus

Vi söker Gud och fördjupar vår tro

i gemenskap, bön och bibelläsning

Vi vill vara en bedjande församling.

Torsdagar 10-10:30 samlas vi i kapellet.
Vi läser kommande söndags texter och ber.

Söndagar kl 10.30 ber vi inför gudstjänsten
.

Söndagarnas gudstjänster börjar kl 11. Möjlighet till personlig förbön erbjuds varje söndag. Du kan också tända ljus i bön eller formulera ditt böneämne på ett papper.

Du kan också kontakta våra pastorer om du vill att vi ska be för dig eller eller om du har någon/något du vill lägga fram inför Gud i bön.