Kyrkans historia

Hundraårig växtkraft

Vasakyrkan har funnits i över hundra år, församlingen ännu längre. Arbetare, scouter, körsångare, organister, läkare, missionärer, svenskar, pakistanier, örebroare, indier, söndagsskolbarn, hemlösa, tiggare och lärare… många människor har rört sig i Vasakyrkans lokaler genom åren. År 2016 började på allvar förberedelse för ett samgående med Trefaldighetskyrkans församling.

Ett andligt hem för många

Vasakyrkan byggdes 1890 av det som då hette Örebro Brödraförsamling som år 1882 hade beslutat att ansluta sig till Svenska Missionsförbundet. Församlingen växte med ungefär 50 nya medlemmar per år.  Dessa beskrevs som unga människor ”från den kroppsarbetande och tjänande klassen”. Något hundratal jungfrur som tjänade i de fina husen längs Drottninggatan hade Vasakyrkan som sitt andliga hem.

Byggnadens historia

Att köpa tomt vid Vasagatan och låta uppföra kyrkan, ritad av arkitekt L Kellman i Skövde, var ett stort åtagande. Byggmästare var Per Eriksson, som beskrivs som en av förebilderna till Herr Markurell. Orgeln kom på plats 1897 genom att ett hål togs upp i kyrkans södra vägg. På granntomten fanns en  av Sveriges finaste orgelbyggare, Zetterkvist & Son. Vasagården med expeditions- och samlingslokaler stod färdig 1957.

Vasasalen tillkom vid den sista stora ombyggnaden 1978. Redan 1902 väcktes tanken på att bygga ytterligare en kyrka på öster och i december 1908 kunde Betlehemskyrkan invigas. 1910 bildades där en egen församling. 1978 var det dags
för en ny stadsdelskyrka på väster, Hagakyrkan, som 1989 blev en egen församling.

Varierande uttryck, alltid Gud i centrum

Församlingens historia speglas delvis i kyrkobyggnadens historia men rymmer så mycket mer av den kristna trons uttryck i form av gudstjänster, körer, söndagsskola, scoutverksamhet, äldreverksamhet och mycket mera. Ibland har kyrksalen varit full av människor, ibland har bara några få samlats men hela tiden har bibelns texter och bönen stått i centrum, med bön om Guds andes ledning och kraft.

Två församlingar blir en

Församlingen i Vasakyrkan har delats när människor flyttat till Betlehemskyrkan och Hagakyrkan för att verka i andra lokala sammanhang med möjlighet att nå människor i sina närområden. Från 2016 har i stället ett samgående diskuterats.

Församlingen i Trefaldighetskyrkan tillhörde tidigare Metodistkyrkan i Sverige, som grundades år 1860. Örebros församling var en av de första metodistförsamlingarna i Sverige. År 2011 uppgick såväl Trefaldighetsförsamlingen som Vasakyrkans församling i den nya ekumeniska kyrka som kom att heta Equmeniakyrkan.  Den fantastiskt vackra Trefaldighetskyrkan blev för stor för en församling med minskande antal medlemmar. Dessutom var kyrkan svåranvänd då den stora kyrksalen inte kunde användas av brandskyddsskäl och en ombyggnad skulle vara både svår och kostsam då kyrkan är kulturminnesmärkt. Församlingen sålde därför kyrkobyggnaden år 2015 och beslutade om gudstjänstgemenskap med Vasakyrkan.

Equmeniakyrkan Vasa

Två församlingar blev en den 1/3 2017 när Vasakyrkans Missionsförsamling och Trefaldighetsförsamlingen bildade en ny gemensam församling med namnet Equmeniakyrkan Vasa. Församlingen kommer att verka i och från Vasakyrkan. Vi ser med glädje framtiden an i en större gemenskap.