Sjung till hans ära, sjung en ny sång, Jubla till strängarnas välljud!

Psaltaren 33:2-3

Vasakören övar med Jan Kenneth Rönning 20/2 kl 18.30 och sjunger i gudstjänsten 25/2.
Från mars får vi en ny körledare: Essen Ledstam. Välkommen att vara med!

Du som vill får gärna komma och pröva att vara med på en körövning. För att se vilka måndagar vi övar och när vi medverkar på gudstjänster, se kalendern.
Görs i samverkan med studieförbundet Bilda.