Sjung till hans ära, sjung en ny sång, Jubla till strängarnas välljud!

Psaltaren 33:2-3

Vasakören övar varannan måndag 18.30 – 19.45 i Vasakyrkan och medverkar sedan på gudstjänster några söndagar/år.

Du som vill får gärna komma och pröva att vara med på en körövning. För att se vilka måndagar vi övar och när vi medverkar på gudstjänster, se kalendern.
Görs i samverkan med studieförbundet Bilda.