Välkommen till oss!

Vasakyrkan
Vasagatan 6-8
70354 Örebro

Pastorer

Församlingens pastorer träffas för samtal i tros- och livsfrågor samt själavård efter överenskommelse. Pastor har lagligt stadgad tystnadsplikt och tystnadsrätt.

Martin Lindé

Församlingsföreståndare

070-26 10423

martin.linde@hotmail.com

Rajan Mall

Vice församlingsföreståndare

070-373 13 83

rajan.gandamall@gmail.com

Förtroendevalda

Per Klasson

Församlingens och styrelsens ordförande

070-875 36 46

ordforande@vasakyrkan.se

Musiker (25%)

Jan Kenneth Rönning

Musik

072-179 85 15

vasa@jankenneth.com

Expeditionen

Expeditionstid onsdag: 10:00-12:00.

Tel: 019-611 98 30