Samlingar kring Guds ord

Tro och liv

Onsdagar kl 18 samlas vi till te och smörgås och mycket prat. Sen läser vi ur bibeln och funderar över vad Gud vill säga oss idag. Gruppen har funnits sedan 2018 och består av människor från olika delar av världen, som kommer med sin personlighet och sina olika kulturella och religiösa bakgrunder. Vi har läst Markusevangeliet, Apostlagärningarna, Johannesevangeliet och genomfört en Alphakurs, delvis vid fysiska träffar och delvis på nätet under pandemin och samtalat kring vad som gör livet värt att leva med Filipperbrevet som inspirationskälla. Under hösten 2023 läser vi kommande söndags bibeltexter och förbereder oss på så sätt för gudstjänsten.

Vi försöker anpassa våra samlingar efter deltagarnas språkkunskaper och position på vägen mot tro.

Våra samtal är ofta väldigt personliga och bön/förbön är ett viktigt inslag varje gång.

Några av oss har funnits med från början. Några har slutat och andra har tillkommit. Tror du att detta kan vara något för dig är du välkommen att kontakta Elisabeth Esbjörner, elisabeth.esbjorner@gmail.com , 070-362 81 53

Torsdagsbönen kl 10

Varje torsdag förmiddag sedan 50 år tillbaka har det betts i Vasakyrkan vid denna tid. Träffarnas utformning har varierat. Nu läser vi kommande söndags bibeltexter enligt evangelieboken och samtalar kring dem. Det är något som i hög grad fördjupar söndagens gudstjänst. Sen ber vi för allt och alla, som vi bär i våra hjärtan. Samlingen avslutas med fika. Välkommen! Det finns alltid plats för dig. Dörren mot ån är öppen.

Samling kring ordet

Torsdagar kl 18 erbjuds te och smörgåsar. Sedan läser vi och reflekterar över söndagens texter, precis som några gjort på förmiddagen. Gruppen startade som en Alphakurs och när den var slut ville deltagarna fortsätta att träffas. Bibelläsning, samtal, bön, gemenskap är de viktiga beståndsdelarna. Bibelläsningen kan utformas på andra sätt om vi så önskar. Här finns plats för många. Välkommen!

Vi använder ingången till Vasagården. Ring på ringklockan om bara den yttre dörren skulle vara öppen.