gudstjänst

Gudstjänsten är en plats

där Gud möter oss i livet, precis som vi är.

Varje söndag kl.11.00 firar vi gudstjänst med nattvard i Vasakyrkan, på Vasagatan 6 i Örebro.

Vi vill under gudstjänsten uppleva gemenskap med Jesus Kristus, växa i tro och i Hans kärlek, både som individer och tillsammans som en gemenskap.

Gudstjänsten är en plats där Gud möter oss i livet precis som vi är. Vare sig livet är lätt eller svårt bultar Han på dörren, med en längtan att vi ska öppna dörren och ge Honom plats i våra liv. Han vill fylla oss med sin kraft, frid, glädje, ljus och närvaro. Vi firar nattvard varje söndag och inbjuder alla som vill möta och komma närmare Jesus Kristus att delta. Efter gudstjänsten stannar vi kvar för gemenskap vid kaffebordet.

Du är mycket välkommen att dela den gemenskapen med oss. Barnen är viktiga i vår församling. Vi har ett barntilltal i gudstjänsten varje söndag och efter det går barnen till söndagsskolan.

Vi firar också gudstjänst på hindi/urdu ungefär en gång per månad. Vi tolkar till engelska eller svenska för vi är alltid några som inte kan varken hindi eller urdu.
Sång och musik hämtas från den indiska kulturen. Personlig förbön är en viktig del i dessa gudstjänster