Predikningar

Här ligger predikningar från oss.

Klicka på den du vill se och höra!
Gudstjänst 220109 med S-O Jernberg & Mats Backlund
Gudstjänst 221009 med Pastor Rajan Ganda Mall
Gudstjänst 220206 med Pastor Rajan Ganda Mall
Gudstjänst 221023 med Pastor Rajan Ganda Mall
Gudstjänst 220306 med Pastor Rajan Ganda Mall