Equmeniakyrkan

Del av en större gemenskap

Vasakyrkans församling var tidigare en del av Svenska Missionsförbundet, senare Svenska Missionskyrkan. Trefaldighetsförsamlingen var Örebros Metodistförsamling.

Samtal om samgående mellan kyrkor har förts länge och det ledde fram till ett beslut år 2011 då Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade en ny kyrka, som först hade arbetsnamnet Gemensam framtid.ö

Vid den gemensamma kyrkokonferensen 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan. Kyrkan består av c:a 800 församlingar och är indelad i regioner. Vi tillhör Region Svealand och hösten 2013 öppnade Vasakyrkan sina lokaler för regionens anställda. Equmeniakyrkans kontor för Region Svealands finns således i vår kyrka.

Varför namnet?

Equmenia är namnet på kyrkans ungdomsförbund. De tre gamla kyrkornas ungdomsorganisationer lyckades bilda ett ungdomförbund tidigare än kyrkorna lyckades enas. De yngre gick således före, banade väg och gav sin förening namnet equmenia. Ordet kan associeras till ekumenik men också emotionell eller empatisk intelligens (därav stavningen med q). Så när ungdomsförbundet gått före följde kyrkan efter och använde samma namn med poängtering av vi är en kyrka. Equmeniakyrkan! Symbolen är mosaikkorset och där finns färgerna från moderkyrkorna och equmenia förenade. Mosaiken betyder att vi är delar som utgör en enhet. Det grekiska korset med sina likformade armar är kyrkans urkors som famnar alla väderstreck och knyter ihop himmel och jord.

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.