Varför är jag med i Vasakyrkan?

Elisabeth Esbjörner

Jag tror att jag är född med en gudstro, en stark förvissning om att Gud finns och att han gärna vill hjälpa mig att leva. Att idag gå i Jesu fotspår är svårt. Där misslyckas jag ständigt – men jag blir ändå inte övergiven. I församlingen växer min tro och min önskan är att många skulle vilja dela vår gemenskap.

Elisabeth Esbjörner