Varför är jag med i Vasakyrkan?

Priscilla G. Mall

Bullret av krav fick mig att lägga Gud på hyllan. Men när jag insåg att Gud ALDRIG kommer släppa taget om mig, bestämde jag mig för att lägga min identitet i Kristus och inte låta mig definieras av varken mina krav eller materiella ting. Att inbjuda Jesus i mitt liv gav min själ ro och frihet från alla krav på vad jag trodde jag ville bli. Gemenskap är inte en börda utan en gåva. Att få dela denna gåva i Vasakyrkan betyder för mig att vi finslipar varandra i vår vandring med Jesus och hjälper varandra att växa i vår tro. 

Priscilla G. Mall