Varför är jag med i Vasakyrkan?

Rodolfo Rodríguez Muñoz

Jag ville inte lyssna, inte heller lyda; jag var övermodig och styvnackad. Ändå sökte Jesus trofast efter mig. Jag är med i Vasakyrkan eftersom det finns flera styvnackade som jag här.

Rodolfo Rodríguez Muñoz